Samarbeidspartnere

Northern Runners har følgende samarbeidspartnere:

Thon Hotels - logoThon Hotel Tromsø

Thon Hotel Tromsø er en av våre første samarbeidspartnere. Thon Hotel delsponset våre flotte refleksvester som ble brukt første gang på Mørketidsløpet 7. januar 2012.

Northern Runners-vester sponset av Thon Hotel Tromsø

Northern Runners vester sponset av Thon Hotel Tromsø

Northern Runners og Thon Hotel Tromsø

Thomas K. Føre, Northern Runners, og Aid Schei Lillegård, Thon Hotel Tromsø

Thon Hotel er med som en av to sponsorer på kleskolleksjonen 2019-2020. Thon Hotel Tromsø er også start – og stoppested for Northern Runners’ periodevise «early birds – arrangementer»! Veldig populært – følg med på NR sin Facebookside for arrangementer.

Remiks 

Remiks er ny sponsor fra høsten 2018, og er å finne på vår nyeste kleskolleksjon. Remiks er også hovedsponsor for vårt trappeløp – «Sherpatrappa opp«!

Andre samarbeidspartnere

Se også hvilke samarbeidspartnere som tilbyr medlemsfordeler til våre betalende medlemmer.

Ønsker din bedrift å være samarbeidspartner? Ta kontakt med styret på (post@northernrunners.no) for å diskutere muligheter. Mulighetene er mange!