Lisens for deltagelse i løp

Det er krav om lisens for alle arrangement i regi av klubber tilknyttet NFIF. Banearrangement krever helårslisens, mens det for mosjonsarrangement kan løses engangslisens.

Altså – man kan enten kjøpe helårslisens som gir forsikring på alt av treninger og løp, eller man kan kjøpe engangslisens for de enkelte løpene når man melder seg på.

Helårslisens

Medlemmer i norske friidrettsklubber som er mellom 13 (fra det året man fyller 13) og 80 år kan kjøpe årslisens og vil da være forsikret på trening og i samtlige friidrettsarrangement i Norge og andre land de deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, turmarsjer og motbakkeløp. Les vilkårene for helårslisens

Priser helårslisens: 
Grunnlisens kr 420,-
Utvidet lisens kr 950,-

Engangslisens

Dersom deltaker fyller 13 år inneværende år for deltakelse i mosjonsarrangement og ikke har helårslisens må deltakeren kjøpe engangslisens. Det er arrangørens ansvar å kreve inn engangslisens. Eksempelvis får man opp valget om engangslisens eller årslisens når man melder seg på Sherpatrappa Opp.