Innmelding

Her kan du melde deg inn i foreningen Northern Runners:

Innmelding skjer via Min idrett.

Kontingenten betales til kontonummer 12040425215.

Merk betalingen med «kontingent» + navn. Ta også med medlemsnummer dersom du er medlem fra før.
Prisen er satt til 300,- (200,- for innmelding i 2. halvår).

Fra og med 2019 vil betaling av medlemsavgift sendes via Min idrett. Følg Brukerveiledning innmelding Min idrett som vist under:

For mer om foreningen, se Vedtekter.